Подновяване на автобусна линия София – Кавала

Уважаеми пътници, От 21.05, фирма „Калея“ подновява редовната си линия по направление София – Кавала – София, при спазване на извънредните мерки за сигурност. Важна информация за пътуващите: 1. Предпазните средства (ръкавици и маска/друго средство, покриващо лицето) са задължителни на