Ежедневни автобусни линии

София – Кавала София Благоевград Банско Гоце Делчев Драма Кавала
София – Кавала тръгва 08.00 09:30**  10:30**  11:15**  13:30**  пристига 14:00**
Кавала – София Кавала Драма Гоце Делчев Баснко Благоевград София
Кавала – София тръгва 16:15 17:00**  18:30**  19:30**  20:15**  пристига 21:45**
София – Скопие София Крива Паланка Куманово Скопие
София – Скопие тръгва 07.00ч.     пристига 11.00ч.**
София – Скопие тръгва 17.30ч.     пристига 21.45ч. **
София – Скопие тръгва 23.59ч.     пристига 04.00ч. **
Скопие – София Скопие Куманово Крива Паланка София
Скопие – София тръгва 07.00ч. **     пристига 11.00ч.
Скопие – София тръгва 17.30ч. **     пристига 23.45ч.
Скопие – София тръгва 23.59ч. **     пристига 06.00ч.


*Часовете на пристигане в градовете след началния са ориентировъчни. "Калея" не носи отговорност при закъснения, породени от влошени пътни или метеорологични условия.
** Часовете с този символ са в местно (Македонско) време.